Wczesnośredniowieczny skarb z okolic Lubajn k.Ostródy z VIII -IX w.

22 czerwca 2017 roku w muzeum w Olsztynie,  bedzie miala miejsce prezentacja nowo odkrytego skarbu znalezionego w Lubajnach.  Mialem przyjemnosc przeprowadzic wywiad z archeologiem,  pracownikiem muzeum Warmii i mazur w Ostródzie Panem Łukaszem Szczepańskim właśnie na temat owego skarbu.

Odkrywca Historii: Niedawno w miejscowości Lubajny koło Ostródy został znaleziony skarb w postaci monet, czy mógłby Pan mi przybliżyć okoliczności odnalezienia skarbu?
Łukasz Szczepański :Skarb został odkryty przez mieszkańca Ostródy, Pana Marcina Kwiatkowskiego, a cale odkrycie miało charakter przypadkowy. Do odkrycia doszło zimą 2016/17 roku.
OH: Czy były prowadzone badania na miejscu znaleziska?
Ł.Sz.:  Po zgłoszeniu odkrycia służbom konserwatorskim zorganizowaliśmy badania wykopaliskowe, które dostarczyły nam kolejnych elementów skarbu. Skarb przejawia cechy typowego dla wczesnego średniowiecza zespołu.
received_1404857049609089
 Na zdjęciu: Pan Łukasz i jego kolega Marek Wszelak podczas przesiewania warstwy z wykopu
OH: Co wchodzi w skład tego cennego znaleziska?
Ł.Sz.: Na dzień dzisiejszy prawie 440 zabytków srebrnych. Jest to tzw. skarb siekańcowi, na który składają się: monety, fragmenty monet i fragmenty ozdób. Spośród monet możemy wyróżnić dwie kategorie. Monety orientalne, są to dirhamy arabskie stanowiące najstarsza cześć skarbu,. Co istotne wszystkie monety z tej kategorii to siekańce. Należało by je wstępnie datować na VIII- IX wiek. Więcej szczegółów będzie znanych po przeprowadzonym opracowaniu, a to wymaga odczytania występujących na nich legend arabskich. Drugą częścią skarbu stanowią monety europejskie. Tych jest najwięcej. Zarejestrowaliśmy m.in. monety z  kręgu Cesarstwa Niemieckiego, monety czeskie, węgierskie, anglosaskie. W tej kategorii pozyskaliśmy zarówno siekańce jak i monety zachowane w całości. Stan zachowania wielu z nich jest bardzo dobry. Trzecią kategorię stanowią ozdoby. Co do ozdób, to w ich przypadku podobnie jak w przypadku  dirhamów wystąpiły wyłącznie siekańce.
received_1404856919609102
 Moneta w skarbie: Denar czeskiego księcia brzetysława I (1035-1055)
OH:Jaką rolę pełni Muzeum w Ostródzie w związku z tym skarbem?
Ł.Sz.: Muzeum w Ostródzie jest placówką, do której trafiło to niezwykłe odkrycie. Aktualnie prowadzimy identyfikację elementów skarbu i konserwację, przygotowujemy się do jego pierwszej prezentacji. 
received_1404856839609110-1
 Pięknie zachowany  Pens anglosaskiego króla Aethelreda II (976-1016) wchodzi w skłąd skarbu z ok. Lubajn.
OH:Co się stanie ze skarbem ?
Ł.Sz.:Po konserwacji chcielibyśmy  wyeksponować skarb na naszej wystawie stałej, która jest częścią ekspozycji muzeum.
OH: 22 czerwca 2017 r. na warsztatach baltyjskich będzie Pan prezentował wyżej wspomniany skarb, czy będzie można go fizycznie obejrzeć ?
Ł.Sz.:Podsumuję nasze dotychczasowe działania. Kompletny obraz skarbu będzie dostępny po zakończeniu szczegółowych analiz. Moje wystąpienie będzie miało charakter komunikatu. Niestety na tym etapie skarb nie będzie jeszcze prezentowany fizycznie.
OH:Kiedy będzie pierwszy pokaz, na którym będzie można go zobaczyć?
Ł.Sz.: Oficjalna prezentacja będzie miała miejsce w Ostródzie, być może jeszcze w tym roku. Na pewno informacja o tym wydarzeniu zostanie wcześniej upubliczniona.
Odkrywca Historii: Dziękuje za rozmowę
18951475_1915244205353763_881371119995767938_n