Parafialne pole z XVIII wieku – film

Zapraszam do obejrzenia kolejnego filmu. Tym razem poszukiwania przeniosły nas na miejsce gdzie w XVIII w. na mapie miejsce te zostało oznaczone jako parafialne pole. Bardzo ciekawy film, duża dynamika, ciekawe ujęcia przedstawiający  bardzo ciekawe pamiątki regionalne.

Przygotowując się do wypraw z użyciem wykrywacza metalu korzystam z różnych źródeł – książek, internetu, przekazu ustnego i różnych map. To właśnie mapy są bardzo dobrym źródłem wiedzy o dawnym miejscu. Pokazują nam wiele, nieistniejące zabudowania, układ dawnych dróg, ciekawe miejsca, które nie zachowały się do dnia dzisiejszego.

Na tej podstawie możemy wybrać miejsce na wykopki i znaleźć ciekawe pamiątki regionalne. Tak również było w tym przypadku. Miejsce zostało wybrane na podstawie analizy mapy. Na przełomie XVIII i XIX w. pracujący dla pruskiej armii kartograf Daniel Reymann stworzył serię map obejmujących tereny Niemiec i krajów sąsiednich. Dzisiaj są one niezbędnym narzędziem każdego poszukiwacza.

Poszukiwania przy użyciu detektora metalu prowadzę zgodzenie z obowiązującym prawem. Posiadam stosowne pozwolenia na dane miejsce od właściciela gruntu i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

KK