Konferencja „Iławski Biskupin”, Sarnówek/k. Iławy, Ośrodek TVP , 12-13 kwietnia 2018 r

W kwietniu odbędzie się bardzo ciekawa konferencja poświęcona m.in. odkryciom archeologicznym na terenie Pojezierza Iławskiego. Jest to bardzo wydarzenie, w którym warto uczestniczyć. Udział w konferencji jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona. Osoby zainteresowane udziałem proszę o kontakt w tej sprawie z Panem Wiesławem Skrobot.

Konferencja – na przykładzie reliktów pradziejowej osady Kl. Stärkenau/ Starzykowo Małe – ma na celu przygotowanie modelowego projektu wykorzystania archeologicznego dziedzictwa kulturowego, znajdującego się w zasobach Lasów Państwowych, do budowania regionalnych strategii rozwoju społeczno-gospodarczego. Projekt „Iławski Biskupin” ma aspiracje stać się ponadregionalnym przykładem umiejętności budowania współpracy międzysektorowej i partnerstwa publiczno-prywatnego oraz znaczącym świadectwem uwspólnotowienia społeczności lokalnych powiatu iławskiego poprzez aktywności związane z dziedzictwem kulturowym.

     

Dzień I

8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników konferencji

9.00 – 10.00 Uroczyste rozpoczęcie konferencji (przemówienia Wojewody, WKZ, innych gości honorowych, wręczenie dyplomów za społeczne zaangażowanie w ochronę dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego regionu)

 10.00 – 10.25 Wykład wprowadzający w problematykę konferencji: Agnieszka Oniszczuk, Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie „W kierunku zintegrowanego podejścia do dziedzictwa kulturowego”.

10.25 – 10.40 Krótka przerwa kawowa

10.40 – 12.00

Sesja I

1. Jarosław Sobieraj, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Widzialne – niewidzialne. Kilka słów o odkrywaniu i ochronie stanowisk archeologicznych na terenach leśnych.

2. Grzegorz Stasiełowicz, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu – Czy las chroni dziedzictwo?

3. Arkadiusz Koperkiewicz, Instytut Archeologii i Etnologii, UG Gdańsk „Hortus archeologica” – koncepcja zagospodarowania przestrzeni stanowiska archeologicznego i wykorzystanie jego walorów w edukacji historycznej i autopromocji regionu.

4.  Tomasz Jarczyk, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie Miejsca historyczne na terenie administrowanym przez nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

12.00 – 12.30 Przerwa kawowa

12.30 – 13.50

Sesja II

 1. Mirosław Hoffmann, UWM Olsztyn, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Położenie topograficzne, system fortyfikacji oraz wewnętrzne rozplanowanie osiedla obronnego w Starzykowie Małym – wnioski.

2. Anna Grossman, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie Biskupin w pamięci zbiorowej – blaski i cienie promocji i edukacji.

3. Wojciech Piotrowski, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie Biskupin – archeologia i ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

4. Wiesław Skrobot, Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy/ Collegium Polonicum Słubice Iławski Biskupin. Relikty osady obronnej Klein Stärkenau, ich społeczne i publiczne miejsce w kształtowaniu prorozwojowych polityk lokalnych.

13.50 – 14.20 Dyskusja

14.20– 15.20 Obiad

15.20 – 16.40

Sesja III

1. Jacek Gackowski, Instytut Archeologii, UMK Toruń Osiedla obronne pogranicza „łużycko-bałtyjskiego” na przełomie epok brązu i żelaza.

2. Seweryn Szczepański, OBN Olsztyn Hermeneutyka źródeł historycznych a problem „zaginionych” osad pruskich wokół Jezioraka.

3.Łukasz Szczepański, Muzeum w Ostródzie Nowo odkryty skarb z Lubnowych Wielkich, pow. iławski, jako element promujący pradziejowe dziedzictwo Pojezierza Iławskiego.

4. Kazimierz Grążawski, UWM Olsztyn, Fundacja Naukowa VETUSTAS Tajemnicze grodzisko na wyspie jeziora Radomno koło Iławy.

16.40 – 17.30 Dyskusja

18.30 Spotkanie towarzyskie przy ognisku

 

Dzień II

8.30 – 9.45 Śniadanie (+ suchy prowiant na podróż studyjną)

10.00 – ok. 14.30/15.00 Podróż studyjna na trasie:

Sarnówek /cmentarzysko kurhanowe, zwiedzanie pieszo/ – wał graniczny koło Białego Kamienia – grodzisko Kesselberg nad jez. Silm – Piotrkowo/osada D wg W. Heyma/ – Starzykowo Małe /Iławski Biskupin/ – Solniki /huta szkła/ (dojazd wariantywnie: 1. przez Gardzień, 2. przez Januszewo) – Sarnówek /powrót przez Siemiany/

Organizatorzy konferencji:

Nadleśnictwo Iława, Pracownia Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.

Przy udziale :

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum w Kwidzynie

Wsparciu:

Powiat Iławski, Gmina Iława

Patronem honorowym wydarzenie objęli:

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Wojewoda warmińsko Mazurski, Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie

Patroni medialni:

Polskie Radio Olsztyn, TVP 3 Olsztyn

Kontakt do organizatora:

Wiesław Skrobot

skrobot.landstreicher@gmail.com