BYĆ JAK REGIONALISTA.

Film został stworzony na potrzeby konkursu oganizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej pt.: „Zabytkomania 2017” Film „BYĆ JAK REGIONALSITA” jest autentyczną opowieścią. Pokazuje w jaki sposób pasjonata, kolekcjoner staje się regionalistą. Poprzez swoją aktywość dąży do zebrania i spisania dorobku materialnego i duchowego poprzednich pokoleń.

 

 

Regionalista upowszechnia wiedzę o zabytkach oraz nawiązuje więż społeczną z lokalnym dziedzictwem. Regionalsita to również dokumentalista, który gromadzi ważne informacje i pamiątki dla przyszłych pokoleń i badaczy, regionalsitów i naukowców.

W filmie pokazuje prace z wykryaczem metali. Posiadam pozwoelnie na poszukiwania ukrytych lub porzuconych zabytków – decyzja nr 343/2017 z dnia 29 maja 2017 r. Wydana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie delegatura Elblągu.

Muzyka darmowa : Stale Mate – Jungle Punks. Nie jest objęta komercyją licencją.

Materiał filmowy i skład jest mojego autorstwa, nie korzytałem z materiałów innych twórców.