Kim jest Odkrywca Historii?

baner zupelnie nowy — kopia 1234

Tak naprawdę to każdy z was jest Odkrywcą Historii, dlatego że nigdy nie wiesz co i kiedy odkryjesz. Portal Odkrywca Historii – Explorer of the History  ma na celu popularyzację historii poprzez ukazanie jej ciekawego, mniej znanego oblicza. Jest to miejsce dla osób, które interesują się historią,  szeroko rozumianym poszukiwaniem skarbów i kolekcjonerstwem. Kochających  przygodę i wyzwania.

Zamieszczane informacje na blogu nie mają charakteru naukowego, a tylko popularyzatorski i informacyjny. Jednak mam nadzieje, że moje działania przyczynią się do lepszego poznania nowej, nieznanej dotąd historii. A to z kolei wzbogaci świat nauki.

Tematyka, którą będzie zajmował się portal Odkrywca Historii – Explorer of the History:

AKTUALNOŚCI – sprawy bieżące związane z poszukiwaniem skarbów, archeologią, kolekcjonerstwem i ciekawostkami historycznymi. Wyprawy, zloty i inne ciekawe tematy związane z przygodą.

POSZUKIWANIA, EXPLORACJA – nowości, detektory metalu, sprzęt i ekwipunek, porady i opinie.

PODRÓŻE W CZASIE – regionalizm, ciekawe miejsca i wydarzenia. Stary dokument i fotografia.

PRZYGODA – zloty, giełdy, integracja.

O Mnie

Jestem regionalistą, popularyzatorem i pasjonatem historii dawnej Pomezanii. Od 2008 r. pełnię funkcję prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Suskiej, należę do grupy poszukiwawczej  Klub Odkrywcy, współzakładałem lokalną jednostkę muzealną – Izbę Historii Regionu w Suszu. Byłem organizatorem wielu wystaw o tematyce historycznej. Moja pasja przyczyniła się do wydania albumu „Susz. Historia miasta pocztówką pisana”. Piszę artykuły i jestem redaktorem naczelnym „Skarbca Suskiego”. Po pracy zawodowej zajmuję się „poszukiwaniem skarbów” tzw. eksploracją. Za moją aktywność i działania otrzymałem tytuł Człowieka Roku 2013 w plebiscycie tygodnika Kurier Iławski. Moje odkrycia pozwoliły na szersze poznanie  nieznanej dotąd historii dawnej Pomezanii. Najważniejsze z nich to:

– fort handlowy z IX -XI w. –  wspólnie z członkami Klubu Odkrywcy

– skarb monet krzyżacki z XIV w. składający się z 221 monet – wspólnie z członkami Klubu Odkrywcy

– monety i zapinki rzymskie II-IV w.

– siekierka tulejowata z epoki brązu i inne przedmioty z tego okresu

– depozyt monet z okresu wojen szwedzko – polskich toczących się w Prusach w latach 1626-29

– niezwykle rzadki miecz typu spatha, pochodzący z IV-V wieku, czyli z późnego okresu wpływów rzymskich.

22. miecz

– wiele innych ciekawych przedmiotów, które pozwoliły zasilić zbiory muzeum i zasoby Izby Historii Regionu w Suszu

Legalne poszukiwania przy pomocy detektora metalu:

Od 2009 r. wraz członkami Klubu Odkrywcy TMZS  występuję o pozwolenia na poszukiwania za pomocą wykrywacza metalu do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W 2010 r. odbyłem w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie szkolenie w zakresie rozpoznawania zabytków. Współpracuję z archeologami, muzealnikami i pasjonatami historii,  biorę udział w badaniach archeologicznych. Własne badania i spostrzeżenia pozwoliły mi pozyskać wiedzę i doświadczenie, którym chętnie dzielę się z innymi.